KEDVEZMÉNYEZETT: Borsod-Abaúj-Zemplén Térségi Ivóvíz-Kezelési Önkormányzati Társulás

Saját forrás kiváltására pályázik a társulás

A Borsod-Abaúj-Zemplén Térségi Ivóvíz-kezelési Önkormányzati Társulás társulási tanácsa augusztus 31-én tartotta idei második ülését a Rákóczi-várban.
Az ivóvízminőség-javító projekt támogatási szerződésének ünnepélyes aláírása után megtartott eseményen Bratu László, Encs város polgármestere, a szervezet elnökhelyettese köszöntötte a társult önkormányzatok képviseletében megjelenteket.

Az első napirend keretében Kiss Attila projektvezető adott tájékoztatást az észak-magyarországi régió településein élő lakosság egészséges ivóvízzel való ellátásának biztosítását szolgáló, pályázatot érintő történésekről. Szerencs város alpolgármestere kiemelte: a projekt első szakaszának előkészítő munkálatai mind szakmai, mind pénzügyi szempontból sikeresen lezárultak, a második forduló támogatási szerződését pedig közel nettó 5,7 milliárd forint elszámolható költséggel hagyták jóvá, melyből 4,9 milliárd forint a megítélt európai uniós támogatás, a 775 millió forint saját forrást pedig EU Önerő Alapból kívánják finanszírozni. Az elkövetkező időszak soron következő feladatai között a közbeszerzési eljárások lebonyolítása, együttműködési megállapodások kötése, a belső munkaszervezet felállítása, valamint a projektmegvalósítás pénzügyi fenntarthatóságának a biztosítása szerepel.

Az ülés keretében a tanács tagjai módosították a társulás Szervezeti és Működési Szabályzatát és szeptember 1-jei hatályba lépéssel elfogadták Gazdálkodási Szabályzatot. Egyhangúlag elfogadták a társulás a 2012. évi I. féléves pénzügyi tájékoztatóját, valamint az idei költségvetés módosítását is. Azért, hogy az ivóvízminőség-javító projekt második fordulójában (KEOP-1.3.0/09-11-2011-0046) a társult önkormányzatoknak ne kelljen saját erőt hozzátenniük a költségekhez, a 775 millió forint saját forrásigény fedezetéül az EU Önerő Alap pályázat benyújtásáról is határozat születet. Az október 1-jei beadási határidőig az érintett 77 önkormányzat testületeinek is pozitív döntést kell hozniuk a pályázat benyújtását illetően. Az észak-magyarországi régió településein élő lakosság egészséges ivóvízzel való ellátását szolgáló, 2015 áprilisáig tartó fejlesztési időszak zavartalan pénzügyi fenntarthatósága érdekében 250 millió forint likvid forrás biztosítása is szükséges, ezért az ivóvíz-kezelési társulás támogatást megelőző hitel felvételéről döntött, valamint felhatalmazta az elnököt a hitelfolyósító pénzintézet közbeszerzéssel történő kiválasztására.

Zárásként a társulási tanács határozatot hozott arról, hogy a KEOP-7.1.3.0-2008-0018 számú projekt I. fordulós eredményeit térítésmentesen átveszi Szerencs Város Önkormányzatától, mint kedvezményezettől, majd az ezzel kapcsolatos ÁFA fizetési kötelezettség teljesítése, valamint a társulás pályázati forrásokkal nem támogatott működési költségei fedezetének biztosítása érdekében 33 millió forint előre fizetett használati díjat igényel a Borsodvíz Zrt-től kölcsön formájában.

Related Articles

Egyeztetés a tiszta vizünk projektről

Tiszta vizet a pohárba