KEDVEZMÉNYEZETT: Borsod-Abaúj-Zemplén Térségi Ivóvíz-Kezelési Önkormányzati Társulás

Indul az ivóvízminőség-javító beruházás

A Borsod-Abaúj-Zemplén Térségi Ivóvíz-kezelési Önkormányzati Társulás sajtótájékoztatót tartott augusztus 31-ésn „Az Észak-magyarországi régió településein élő lakosság egészséges ivóvízzel való ellátásának biztosítása” című KEOP-1.3.0/09-11-2011-0046 számú projekt támogatási szerződésének ünnepélyes aláírása alkalmából a szerencsi Rákóczi-várban.

Mint ismeretes, a 2008-ban indult, 77 települést érintő vízminőség-javító projekt első szakasza keretében Szerencs Város Önkormányzata ¬– mint gesztor – elvégezte az előkészítő munkálatokat, melynek részeként elkészült a második forduló pályázati dokumentációja. A 2011. december 1-jén benyújtott pályázat pozitív támogatói döntéséről 2012. június 7-én értesítette az ivóvíz-kezelési társulást a Környezetvédelmi Programok Irányító Hatósága. 

A szerencsi sajtótájékoztatón Illés Zoltán, a Vidékfejlesztési Minisztérium környezetügyért felelős államtitkára kiemelt jelentőségűnek nevezte az európai uniós finanszírozású, 12 alprojektből álló programot, melyben a szerződés aláírásával a tervek megvalósításának időszaka kezdődik el. Mint kiemelte: a rendelkezésünkre álló tiszta vízkészletnek óriási jelentősége van az emberek ivóvíz-ellátásában és a gazdasági életben egyaránt. Mindannyiunk életminőségét meghatározzák a Föld klimatikus viszonyai és vízügyi helyzete, ezért a meglévő vízkészlet megőrzése és minőségének biztosítása elemi érdeke mindenkinek. 

Az államtitkár egyúttal említést tett a közelmúltban a kormány elé terjesztett Nemzeti Vízgazdálkodási és Öntözési Stratégiáról, mely azzal a céllal készült, hogy a jövőben ésszerű gazdálkodás valósuljon meg hazánk vízkészletével. Ennek jegyében a kormányzat egy kézbe kívánja vonni az öntözés kérdéskörét. A stratégia elfogadása esetén a megvalósítás az elkövetkező esztendők feladata lesz. 

Az ünnepi eseményen a beruházást méltatta Kaiser Tamás, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség elnöki tanácsadója, aki elsőként az önkormányzati társulások hasznosságáról szólt, majd hangsúlyozta, hogy a kormányzat kiemelt feladatának tekinti a hazai és uniós jogszabályok által előírt vízminőség biztosítására irányuló fejlesztéseket. Elhangzott, hogy e prioritás szervesen kapcsolódik az Új Széchenyi Terv környezeti fejlesztéseihez, amelyek az egészséges és tiszta települések megteremtését szolgálják. Az ivóvízminőség-javító konstrukció keretében eddig 45 nyertes pályázatot támogatott a kormányzat, az ezekre megítélt uniós támogatások összege meghaladja az 51 milliárd forintot. Az északi régióban megvalósuló beruházási projekt tervezett költsége mintegy 5,7 milliárd forint, amit a Környezet és Energia Operatív Program keretében 86 százalékban támogat az Európai Unió. A saját forrás összegét – mintegy 775 millió forintot – Magyarország kormánya az EU Önerő Alapból egészíti ki, melyre október 1-jéig nyújtja be pályázatát az ivóvíz-kezelési társulás.

– Ahhoz, hogy egy ilyen nagyságú beruházás létrejöjjön, nagyon sok ember munkájára van szükség – emelte ki Koncz Ferenc a társulás elnöke, amikor köszönetét fejezte ki mindazoknak, akik a projekt második szakaszát előkészítő első forduló megvalósításán fáradoztak: közöttük a KEOP közreműködő szervezet munkatársai, az Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, valamint az üzemeltető Borsodvíz Zrt. és Zempléni Vízmű Kft. számára. Szerencs város polgármestere köszönettel illette a kormányzatot is, amely támogatásával hozzájárul az érintett településeken élő mintegy 91 ezer ember egészséges ivóvízzel való ellátásához, életminőségük javításához. Mint mondta: a várhatóan 2015 áprilisában záruló beruházás-sorozat a megvalósítás három éve alatt munkalehetőséget is jelent majd a régióban élők számára. 

Tóbiás Zoltán, a Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft. közreműködő szervezet főosztályvezetője hangsúlyozta, hogy a 2008-ban indult projekt most ért el azon szakaszához, amelyben kijelenthető, hogy a beruházás meg fog valósulni. Most az az időszak következik, amikor kiválasztják a kivitelezőket és elindítják a beruházási munkálatokat, amelyek több évtizedes, elavult vízhálózatok megújítását, valamint hiányzó infrastruktúrák kiépítését foglalják magukba. Ezzel jelenleg az észak-magyarországi régió programja a legjelentősebb az ivóvízminőség-javító európai uniós konstrukcióban.

Az esemény zárásaként a projekt támogatási szerződését Koncz Ferenc látta el kézjegyével.

Related Articles

Egyeztetés a tiszta vizünk projektről

Tiszta vizet a pohárba