KEDVEZMÉNYEZETT: Borsod-Abaúj-Zemplén Térségi Ivóvíz-Kezelési Önkormányzati Társulás

A 2013-es esztendő első társulási ülése

A 2013-es esztendő első társulási ülése

A Borsod-Abaúj-Zemplén Térségi Ivóvíz-kezelési Önkormányzati Társulás társulási tanácsa február 8-án tartotta idei első ülését a Rákóczi-várban. Mint ismeretes, a társulás 2012. augusztus 14-én írta alá az Észak-magyarországi Régió településein élő lakosság egészséges ivóvízzel való ellátása című, KEOP-1.3.0/09-11-2011-0046 azonosító számú ivóvízminőség-javító projekt megvalósítására vonatkozó támogatási szerződést.

A tanácstagok ezúttal többek között elfogadták az idei évi költségvetést, valamint megismerhették az augusztus 31-ei ülés óta eltelt időszak társulást érintő eseményeit.
Miután a tanácskozást megelőző bizottsági ülésen részletesen megtárgyalták a napirendi pontokat a társult önkormányzatok képviseletében megjelentek, az ülésen gyors döntések születtek az egyes kérdésekben. A tanácstagok elfogadták a 2012. évi zárszámadást, illetve a tavalyi esztendőről szóló könyvvizsgálói és belső ellenőrzési jelentést, továbbá elfogadták a 2013. évi költségvetést, az idei munkatervet, a belső ellenőrzési ütemtervet és a közbeszerzési tervet.
A legutóbbi ülés óta eltelt időszakról Kiss Attila, az ivóvízminőség-javító projekt vezetője tartott beszámolót, kitérve a 2012. évi EU Önerő Alap pályázatra, melynek köszönhetően mintegy 775 millió forint saját forrás kiegészítést nyert el a társulás, hogy a beruházásban érintett 77 településnek ne kelljen saját erőt hozzátenniük a második fordulós projekt költségeihez. Mint elhangzott, a megítélt támogatásból tavaly év végén 218 millió forintot kapott előlegként a társulás. Kiss Attila szólt továbbá a hatósági engedélyeztetések aktuális kérdéseiről, és a projektszereplők kiválasztásáról is, kiemelve, hogy a menedzsment szervezetről március közepéig, a PR szervezetről március végéig, a kivitelezőről május végéig várható döntés közbeszerzési eljárások lefolytatása keretében. A „Tiszta vizünk” projekttel kapcsolatos időszerű feladatok között a régészeti megbízások előkészítését és az ingatlanszerzési folyamatok lebonyolítását említette a projektvezető.
Kiemelkedő pontja volt az ülésnek az a tájékoztatás, mely a települési önkormányzatokat érintő átmeneti vízellátási folyamatokról szólt. Az uniós irányelveknek megfelelően 2012. december 26-ától az önkormányzatoknak olyan minőségű ivóvizet kell biztosítania a teljes lakosság számára, melynek arzéntartalma nem haladhatja meg a 10 mikrogramm/liter határértéket.  A projektben ez a kötelezettség 37 önkormányzatot érint.  E településeken a meglévő vízellátási adottságok figyelembe vételével a beruházás megvalósításáig átmeneti intézkedésekre van szükség. Azon települési, vagy térségi vízművekben, ahol a meglévő ivóvíztisztító technológia berendezéseinek fejlesztésével lehetőség volt az előírt minőségű ivóvizet előállítani, ott a közmű üzemeltető az elmúlt hónapokban megtette a szükséges lépéseket. Ennek megfelelően a Borsodvíz Zrt. a bekecsi, a golopi, a litkai és a fulókércsi vízműben a meglévő technológia átalakításával átmeneti arzénmentesítési intézkedéseket tett 11,1 millió forint ráfordítással. A szolgáltató ezt az összeget az átmeneti vízellátás biztosításához szükséges fejlesztések megvalósításának támogatása címén kapta meg  egy 2012. októberi kormányhatározat alapján. A többi településen a Honvédelmi Minisztérium vízkiszállítással biztosítja a megfelelő tisztaságú ivóvizet lajtoskocsikból, vagy zacskózott víz osztásával. Ez utóbbi megoldásokat az állam finanszírozza a HM által kifejlesztett és legyártott arzénszűrő konténerek telepítéséig, melyet követően megszűntetik a költséges vízkiszállítást. Jó hír az érintettek számára, hogy az átmeneti vízellátás bevezetésének költségeit a Magyar Kormány támogatja, azonban annak a projekt befejezéséig felmerülő fenntartási, üzemeltetési költsége az önkormányzatokat terheli.

Related Articles

Egyeztetés a tiszta vizünk projektről

Tiszta vizet a pohárba