KEDVEZMÉNYEZETT: Borsod-Abaúj-Zemplén Térségi Ivóvíz-Kezelési Önkormányzati Társulás

Tiszta vizet a pohárba

Az Európai Unió pénzügyi támogatásával, Szerencs Város Önkormányzatának gesztorságával indult útjára 2008-ban a Borsod-Abaúj-Zemplén megye nyolcvanegy települését érintő ivóvízminőség-javító projekt. Az önkormányzatok által létrehozott társulás 2011. november 29-én, Szerencsen tartotta meg soron következő ülését, ahol többek között a projekt második szakaszának pályázatáról is döntés született.

Hazánkban eddig szinte példa nélküli összefogással indult útjára a megyénk nyolcvanegy települését érintő ivóvízminőség-javító program. Ezáltal – a Környezetvédelmi és Energetikai Operatív Program révén, Európai Uniós pénzügyi forrás felhasználásával – lehetőség nyílik arra, hogy az érintett területeken jelentősen javuljon az ivóvíz minősége. A települések által 2008-ban benyújtott kétfordulós pályázat idén decemberben immár a második szakaszához érkezett, amelyről a szerencsi Rákóczi-várban tájékozódtak az érintett falvak és városok polgármesterei, jegyzői. 

Az előzményeket ismertetve Kiss Attila projektvezető elmondta, hogy Magyarországon uniós irányelveket tartalmazó 2001-es kormányrendelet határozza meg az ivóvíz minőségével szemben támasztott követelményeket. A csatlakozásra készülve az EU olyan határidőket állapított meg, amelyeknek számos más városhoz hasonlóan nem felelt meg Szerencs és a környékbeli települések vízminősége sem. Hazánk ezért derogációs kötelezettséget vállalt, hogy 2006, illetve 2009 végéig, két lépcsőben, teljes mértékben bevezeti a megkövetelt határértékeket. A Borsodvíz Zrt. összefogta az érintett B.-A.-Z. megyei településeket és előtanulmányokat végeztetett, melyek alapján több projekt-terv született. 2010 augusztusában 81 települési önkormányzat részvételével megalakult a Borsod-Abaúj-Zemplén Térségi Ivóvízkezelési Önkormányzati Társulás, melynek elnöke Koncz Ferenc polgármester. Az unió által kiírt KEOP pályázaton Szerencs, mint gesztor település járt el és az első fordulóban több mint 100 millió forintot nyert a második forduló előkészítésére és tervezési munkákra, melyek megvalósításán három éve dolgoznak. 

A projekt 2011. december 1-én a második forduló pályázatának beadásához érkezett, melyben ezúttal hetvenhét B.–A.–Z. megyei település érdekelt. A társulási ülésen megjelentek november 29-én többek között arról döntöttek, hogy az előkészítő szakasz lezárulása után a társulás benyújtja pályázatát a második fordulóra. Ennek keretében a nettó 5,7 milliárd forintos összköltségű beruházásra 4,9 milliárd forintos európai uniós forrást igényelnek. A 86 százalékos Európai Uniós támogatás mellett magyar forrásként a Belügyminisztérium Önerő Alapja várhatóan szintén támogatja az ivóvíz minőség javító projektet, így a társult önkormányzatoknak nem kell saját erőt hozzátenniük a költségekhez.  A második fordulós pályázat az érintett településeken élő mintegy 90 ezer fős lakosság vízellátó rendszerének vízminőség-javítását szolgálja. A teljes beruházás során megtörténik a nyersvizek arzén-, mangán- és ammónium mentesítése, mindezek mellett összesen 88 kilométer hosszúságban építenek ki új ivóvíz távvezetéket, 25 kilométeres szakaszon pedig hálózat-rekonstrukciót végeznek. A legnagyobb fejlesztés az úgynevezett Golop–Szerencs–Tokaj–Prügy–Taktakenéz vízellátó rendszereket érinti, amely a teljes beruházás összköltségének mintegy 40 százalékát teszi ki. Sikeres pályázat esetén a kivitelezés leghamarabb 2012 őszén indulhat és várhatóan 2015 májusára fog befejeződni.

Related Articles