KEDVEZMÉNYEZETT: Borsod-Abaúj-Zemplén Térségi Ivóvíz-Kezelési Önkormányzati Társulás

Projekt ismertető

Projekt ismertető

Magyarországon számos településen az ivóvíz minősége nem felel meg az európai uniós és az ezzel összhangban lévő hazai előírásoknak. E régiókhoz tartozik az észak-magyarországi régió számos települése is, melyek ivóvize nem felel meg a 98/83/EK irányelv vízminőségi határértékeinek.

Szerencs Város Önkormányzata, mint gesztor 81 települési önkormányzat együttműködésével 2008-ban pályázatot nyújtott be a KEOP-7.1.3.0 kódszámú ivóvízminőség-javítás pályázati felhívás I. fordulós, előkészítő forrásainak elnyerésére. 

A pályázat általános célkitűzése az életminőség javítása a minden szempontból megfelelő, egészséges és élvezhető minőségű ivóvíz folyamatos biztosításával. Konkrét cél a minőséget jellemző szennyezők koncentrációjának határérték alá csökkentése, vagyis az ivóvíz-minőségi jogszabály (201/2001 (X.25) Korm. rendelet) követelményeinek teljesítése. Ehhez kapcsolódó döntő jelentőségű kötelezettség, hogy a lakosság számára szolgáltatott ivóvíz minősége valamennyi szabályozott paraméter tekintetében megfelelő legyen.

A benyújtott I. fordulós pályázat 2008. október 24-én kapott pozitív támogatási döntést és 2009. március 17-én került sor 131.500.000 Ft értékben a projekt előkészítő munkálatainak elvégzésére irányuló Támogatási Szerződés megkötésére.

Szerencs városa az I. fordulós projekt keretében elvégezte az Észak-Magyarországi Régió településein élő lakosság egészséges ivóvízzel való ellátásának biztosítása c. fejlesztés Támogatási Szerződésben foglalt előkészítő feladatait. Ennek körében elkészültek az engedélyezési és kiviteli tervek, a jogerős hatósági engedélyek kiadásra kerültek. 

A gesztor az előkészítés keretében összeállította a KEOP-1.3.0/09-11 kódszámú II. pályázati forduló Pályázati dokumentációját, ennek részeként a műszaki tervezés, az üzemeltetői adatok, továbbá az együttműködő önkormányzatok települési adatszolgáltatásaira épülő, a beruházás megvalósíthatóságát, megfizethetőségét, fenntarthatóságát igazoló Részletes Megvalósíthatósági Tanulmányt.

A projekt előkészítő szakaszának további teljesített mérföldköve a 2010. augusztus 17-én 81 tag önkormányzattal létrejött Borsod-Abaúj-Zemplén Térségi Ivóvíz-kezelési Önkormányzati Társulás (székhely: 3900 Szerencs, Rákóczi út 89.), mely szervezet törzskönyvi bejegyzésére 2011. február 7-én került sor. A beruházás a társult települések közül 77 települést érint.

A Társulás az előkészítő szakaszban létrejött dokumentációs háttér felhasználásával, 2011. december 1-jén nyújtotta be a beruházás megvalósítására vonatkozó KEOP-1.3.0/09-11-2011-0046 kódszámú II. fordulós pályázatát.

A KEOP Irányító Hatóság támogatási döntéséről szóló értesítést a társulás elnöke 2012. július 7-én kapta kézhez.

A döntés alapján 2012. augusztus 14-én megkötött KEOP-1.3.0/09-11-2011-0046 azonosító számú Támogatási Szerződés értelmében a beruházás megvalósításának határideje 2015. június 30. 

A projekt jóváhagyott elszámolható költsége nettó 5.692.059.722 Ft.

A megítélt uniós  támogatás mértéke az elszámolható költségek 86,382282 %-a, melynek összege: 4.916.931.081 Ft.  

Az uniós támogatáson felüli 775.128.641 Ft saját forrás 100 %-os mértékű kiegészítését szolgáló BMÖNAL-263-12124957-05 azonosító számú EU Önerő Alap Támogatási szerződés 2012. december 10-én lépett hatályba.

 

II. Projektet megvalósító Kivitelező szervezetek kiválasztása 

A Kivitelező kiválasztására irányuló, uniós értékhatárt elérő értékű, 3 részből álló építési közbeszerzési eljárás Ajánlati felhívása 2013. november 2-án jelent meg az Európai Unió Hivatalos lapjában, melyet közel egy évig húzódó – véleményezési és minőségbiztosítási – folyamat előzött meg.

Az ajánlati felhívás tárgya:    

„Vállalkozási szerződés „Az Észak-Magyarországi Régió településein élő lakosság egészséges ivóvízzel való ellátásának biztosítása” című KEOP-1.3.0/09-11-2011-0046 azonosítószámú projekt kivitelezési és tervezési munkáira az 1. rész esetében a FIDIC sárga könyv szerint, 2. és 3. rész esetében a FIDIC piros könyv szerint”.


A közbeszerzési eljárás részei: 

I. rész: 

1. Damak község vízminőség-javítása 

2. Encs kistérségi rendszer környező településeinek vízminőség-javítása 

3. Nagykinizs, Szentistvánbaksa vízminőség-javítása vízjogi létesítési engedélyezési terve

4. Felsővadász környező településeinek vízminőség-javítása 

5. Korlát, Hejce, Vizsoly, Vilmány, Hernádcéce, Fony vízminőség-javítása 

6. Hejőkeresztúr, Hejőszalonta vízminőség-javítása 

7. Nyésta vízminőség javítása 

8. Szerencs, Bekecs, Golop, Prügy, Taktakenéz vízellátó rendszer településeinek vízminőség-javítása 

9. Abaújvár és Pányok vízminőség-javítása 

II. rész: 

1. Keresztéte és Büttös vízminőség javítása 

2. Boldogkőváralja, Boldogkőújfalu, Abaújalpár vízminőség-javítása 

III. rész: 

Tolcsva, Olaszliszka és Vámosújfalu-Komlóska vízminőség-javítása 

 

Az eljárás eredményhirdetésére 2014. június 16-án került sor, melynek alapján az alábbi nyertes ajánlattevők kerültek kihirdetésre:

Az I. rész nyertese a BA-Konzorcium (konzorciumi tagok: Betonútépítő Zrt.-Aquaprofit Zrt.), a II. rész nyertese a Zemplénkő Kelet-magyarországi Építőipari Fővállalkozó és Bányászati Kft. és a III. rész nyertese a BCS-LISZKA Konzorcium (konzorciumi tagok: Békés-Drén Környezetvédelmi, Víz- és Mélyépítési Kft - CS-KER Tranzit Kft. lett. 

A három rész esetében a vállalkozási szerződések ünnepélyes aláírására 2014. június 27-én került sor.

Részben a kivitelezési közbeszerzési eljárás elhúzódása miatt, részben az eljárásban beérkezett, a projektben tervezett építési költségektől magasabb ajánlati árak miatt az uniós és hazai támogatási szerződések módosítására került sor. Az uniós támogatás 1 221 696 926 Ft összegű megemeléséről a kormány az 1234/2014. (IV.10.) Kormány határozatban döntött.

A döntés alapján a fejlesztés megvalósításának időszakát, a projektben elszámolható költségeket és az uniós támogatás mértékét is érintő KEOP-1.3.0/09-11-2011-0046 sz. támogatási szerződés módosítása 2014. május 26-án lépett hatályba.

A projekt megvalósításhoz szükséges megemelkedett saját forrás 100 %-os kiegészítését célzó BMÖNAL-263-12124957-05 számú EU Önerő Alap Támogatási Szerződés módosítása 2014. június 10-én lépett hatályba.

 

A hivatkozott módosító dokumentumok eredményeként a 2012. augusztus 14-én hatályba lépett KEOP-1.3.0/09-11-2011-0046 sz. Támogatási Szerződés adatai a következők szerint változtak:

A projekt megvalósítás határideje: 2015.11.30.

A projekt elszámolható költsége: 7.106.350.822 Ft

Az uniós támogatás változatlan támogatási arány mellett 6.138.628.007 Ft

A saját forrás mértéke: 967.722.815 Ft

 

A fejlesztésre vonatkozó projekt szintű munkaterület átadás-átvételi eljárás 2014. június 30-án zajlott.