KEDVEZMÉNYEZETT: Borsod-Abaúj-Zemplén Térségi Ivóvíz-Kezelési Önkormányzati Társulás

A térség tiszta ivóvizéért

A Borsod-Abaúj-Zemplén Térségi Ivóvíz-kezelési Önkormányzati Társulás 2012. április 27-én tartotta munkaterv szerinti következő ülését, amelyen többek között a közbeszerzési eljárások jogi és gyakorlati tudnivalóival ismerkedtek a résztvevők.
Az eseményt Koncz Ferenc elnök nyitotta meg, majd az első napirend keretében döntés született a társulás 2011. évi beszámolójának elfogadásáról. A határozati javaslatot Hegedűsné Makó Valéria pénzügyi munkatárs terjesztette elő, aki ismertette, hogy az eltelt időszakban sem bevétellel, sem pedig kiadással nem számolnak. 

A jelenlévők határoztak az éves költségvetési terv elfogadásáról. Kiss Attila projektvezető többek között kiemelte, hogy a közbeszerzésről szóló törvény szerint az ajánlatkérő a költségvetési év elején, de legkésőbb március 31-ig összesített tervet köteles készíteni az adott évre tervezett közbeszerzéseiről. Tekintettel arra, hogy az év elején még nem volt ismert, hogy az egybeszámítási szabályok változása és a benyújtott II. fordulós pályázat értékelési fázisának, azaz a hiánypótlás és a tisztázó kérdések teljesítési kötelezettségének elhúzódása miatt milyen közbeszerzési eljárásokat kell az idén lefolytatni, március 31-ig nem tudták elkészíteni a közbeszerzési tervet. Kiss Attila arról is szólt, hogy a támogatói döntés várhatóan májusra fog megszületni. 

Béni Gyula jogi munkatárs a közbeszerzési szabályzat módosulásáról tartott ismertetőt. Mint elhangzott, lényeges változás többek között, hogy a jogszabály nem teszi kötelezővé például közbeszerzési tanácsadó alkalmazását, megszünteti az eredményhirdetést. 

A társulási ülésen Kiss Attila tájékoztatta a tagokat az Európai Unió önerőalap lehetőségeiről és felhasználásáról, amely a saját pályázati forrás kiegészítésére szolgál. Mint kiderült, az ivóvízminőség-javító program esetén a pályázó uniós támogatási szerződés nélkül is benyújthatja igényét. Az EU részéről a támogatás mértéke a pályázó forrásának akár 100%-a is lehet. 

A projektvezető beszámolt a február 8-án megtartott ülés óta eltelt időszakról is. Mint elhangzott, a projekt első fordulójának előkészítése március 31-ére befejeződött, a közbeszerzési eljárás dokumentációinak kidolgozása lezárult. A második fordulós pályázat március 31. és április 17-e között zárult le. 

A pályázati döntés előkészítése április 17-én kezdődött el, ha a döntés megtörténik, akkor a támogatási szerződés miatt rendkívüli társulási ülést kell összehívni. Ezt követően várhatóan több feladat is vár a munkaszervezetre: az állami ingatlanok esetében meg kell szerezniük a fejlesztéssel érintett, jogilag rendezetlen ingatlanok feletti rendelkezési jogosultságot, és elő kell készíteni a tulajdonosi hozzájárulásokat, és a területvásárlásokat. 

A projektvezető szerint a beruházás a tervek szerint szeptember 1-jén indulhat, és várhatóan 2015 májusára fejeződhet be. 

A második fordulós pályázat az érintett 77 településen élő mintegy 90 ezer fős lakosság vízellátó rendszerének vízminőség-javítását szolgálja. 

A teljes beruházás során megtörténik a nyersvizek arzén-, mangán- és ammónium-mentesítése, mindezek mellett összesen 88 kilométer hosszúságban építenek ki új ivóvíz-távvezetéket, 25 kilométeres szakaszon pedig hálózat-rekonstrukciót végeznek. A legnagyobb fejlesztés az úgynevezett Golop – Szerencs – Tokaj – Prügy – Taktakenéz vízellátó rendszereket érinti, amely a teljes beruházás összköltségének mintegy 40 százalékát teszi ki. 

Related Articles

Egyeztetés a tiszta vizünk projektről

Tiszta vizet a pohárba