KEDVEZMÉNYEZETT: Borsod-Abaúj-Zemplén Térségi Ivóvíz-Kezelési Önkormányzati Társulás

Változások az ivóvíz-kezelési társulás tagságában

Változások az ivóvíz-kezelési társulás tagságában

A Borsod-Abaúj-Zemplén  Térségi Ivóvíz-kezelési Önkormányzati Társulás tartott ülést június 28-án a szerencsi Rákóczi-várban. A Koncz Ferenc elnökletével megrendezett fórumon Kiss Attila projektvezető számolt be az ülés összehívásának okairól. Mint elhangzott, Erdőhorváti, Hejőbába, Hejőpapi és Nemesbikk bejelentette kiválási szándékát a társulásból, mivel az európai uniós forrásból megvalósuló, a lakosság egészséges ivóvízzel történő ellátását szolgáló projekt keretében ezeken a településeken nem valósul meg olyan beruházás, amely indokolttá tenné tagságukat. Ugyancsak ezen a tanácskozáson szavaztak a tagtelepülések Bodrogolaszi csatlakozását, amely község eddig adminisztratív okok miatt kimaradt a társulásból. 

A változások miatt szükségessé vált a társulási megállapodás módosítása, amit ugyancsak ezen a napon fogadott el a tagság. Napirendje volt a fórumnak egy új pénzügyi bizottsági tag megválasztása, mivel Tatárka József mádi polgármester idén februárban kérte e tisztség alóli felmentését. Helyébe Demeterné Bártfay Emese monoki polgármestert delegálta a tagság a társulás pénzügyi bizottságába.

Az Európai Unió pénzügyi támogatásával, Szerencs Város Önkormányzatának gesztorságával 2008-ban indult útjára a Borsod-Abaúj-Zemplén megye – a jelenlegi változások figyelembe vételével – 78 települését érintő ivóvízminőség-javító projekt, amely által lehetőség nyílik arra, hogy az érintett területeken jelentősen javuljon az ivóvíz minősége. 

A teljes beruházás során megtörténik a nyersvizek arzén-, mangán- és ammónium mentesítése, mindezek mellett összesen 88 kilométer hosszúságban építenek ki új ivóvíz távvezetéket, 25 kilométeres szakaszon pedig hálózat-rekonstrukciót végeznek. A legnagyobb fejlesztés az úgynevezett Golop–Szerencs–Tokaj–Prügy–Taktakenéz vízellátó rendszereket érinti, amely a teljes beruházás összköltségének mintegy 40 százalékát teszi ki.

Related Articles

Egyeztetés a tiszta vizünk projektről

Tiszta vizet a pohárba