KEDVEZMÉNYEZETT: Borsod-Abaúj-Zemplén Térségi Ivóvíz-Kezelési Önkormányzati Társulás

Folytatódik a tiszta víz projekt

Az Észak-magyarországi régió településein élő lakosság egészséges ivóvízzel való ellátásának biztosítását szolgáló projekt kapcsán február 21-én ülésezett az irányító bizottság Szerencsen.Kiss Attila, Szerencs város alpolgármestere a tanácskozás bevezetőjében ismertette a projektszervezeten belül bekövetkezett változásokat, mely szerint Gadóczi Bertalan jegyző nyugdíjba vonulásával új projektvezető megválasztása vált szükségessé, s hogy a feladattal személyét bízták meg az első pályázati forduló lezárásáig.

A projektvezető néhány jogszabályi változás ismertetését követően kiemelte, hogy a Víz Keretirányelv előírásai szerint 2015-ig jó állapotba kell hozni a felszíni és a felszín alatti vizeket. Mint ismeretes, a térségünkben megvalósuló nagyszabású beruházás előkészítésére 2009 márciusában megtörtént a támogatási szerződés aláírása, majd októberben  a  projekt tervezési, engedélyezési feladatait végző szervezettel is megkötötték a megállapodást. Azonban a több mint négymilliárd forint értékű fejlesztési program részletes megvalósíthatósági tanulmánya elkészítésének és elfogadásának az elhúzódása időbeni csúszást okozott, így várhatóan nem tartható a második fordulós pályázat benyújtására előírt május 6-ai határidő. Ezért a város önkormányzata, mint kedvezményezett, méltányossági kérelmet nyújt be a határidő módosítására a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Környezetvédelmi Programok Irányító Hatóságához. A  Vidékfejlesztési Minisztérium és a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség megjelent képviselői elmondták, hogy lehetőség van a határidő-módosításra, ami azonban nem veszélyeztetheti a projekt kivitelezésének 2015. június 30-ai befejezését. Elhangzott, hogy az új szabályozás nem zárja ki, hogy a kiépülő ivóvízrendszerek üzemeltetője –  pályázat kiírása nélkül –   a száz százalékban önkormányzati tulajdonú Borsodvíz Zrt. legyen. A tanácskozás folytatásában Ekkerné Piricz Ilona projektmenedzser részletes ismertetőjéből kiderült, hogy a nyolc kistérséget, ezen belül 81 települést érintő nagyszabású beruházás költségeinek támogatási aránya 87,4 százalék, a saját forrás aránya pedig 12,6 százalék, melyet Borsod-Abaúj-Zemplén Térségi Ivóvíz-kezelési Önkormányzati Társulás saját erőből, valamint az EU Önerő Alapjából biztosít. A témában további információk olvashatók a www.tisztavizunk.hu internetes oldalon.

Related Articles

Egyeztetés a tiszta vizünk projektről

Tiszta vizet a pohárba