KEDVEZMÉNYEZETT: Borsod-Abaúj-Zemplén Térségi Ivóvíz-Kezelési Önkormányzati Társulás

Megkezdődött a vízminőség javítása

Megkezdődött a vízminőség javítása

A Borsod-Abaúj-Zemplén Térségi Ivóvíz-kezelési Önkormányzati Társulás által megvalósítandó KEOP-1.3.0/09-11-0046 azonosító számú „Az Észak-magyarországi régió településein élő lakosság egészséges ivóvízzel való ellátásának biztosítása” című projekt keretében létesülő „Olaszliszka, Vámosújfalu, Tolcsva, Komlóska ivóvízminőség javítása” alprojekt ünnepélyes munkaterület átadására került sor szeptember 2-án az olaszliszkai művelődési házban.

Elsőként Kerekes Attila, a község polgármestere üdvözölte a jelenlévőket, majd Kiss Attila ismertette a programot. A projektvezető beszélt a célkitűzésről, az előkészítés szakaszairól, a kivitelezők kiválasztásáról, majd bemutatta az alprojektet. Mint elhangzott, a mintegy 576 millió forint költségű tervezet kivitelezési munkálatait a „BCS-Liszka” Konzorcium kezdheti meg, és a fejlesztés a Zempléni Vízmű Kft. üzemeltető társaság területén valósul meg. A projektvezető kifejtette, hogy a megújulásra azért van szükség, mert Olaszliszka, Vámosújfalu és Tolcsva ellátását jelenleg az olaszliszkai vízmű adja, amely sem a jelenlegi, sem a távlati igényeket nem képes biztonságosan kielégíteni. Továbbá a szolgáltatás minősége Olaszliszkán és Tolcsván arzén és mangán, Vámosújfaluban arzén vonatkozásában nem felel meg az előírt határértékeknek, éppen úgy, mint Komlóskán, ahol ráadásul a vizet egy mélyfúrású kút biztosítja, így a rendelkezésre álló mennyiség folyamatosan csökken. A megoldásról szólva Kiss Attila elmondta, hogy a négy település problémáinak kezelése a sátoraljaújhelyi vízbázissal rendelkező hegyközi térségi rendszerről történő vízátvétellel történik a jelentős szabad kapacitással rendelkező Bodrogolaszi felől. A tervezett átvétel biztosítása érdekében Sárospatak és Bodrogolaszi, Bodrogolaszi és Vámosújfalu, valamint Bodrogolaszi és Komlóska között összekötő távvezeték épül. A nyomásviszonyok kielégítésére Bodrogolaszi és Sárospatak területén két nyomásfokozó, Komlóska településen pedig egy új ellennyomó tároló medence épül. A projekt vezetője hozzátette, hogy a beruházás keretében Olaszliszkán az elöregedett hálózat rekonstrukciójára kerül sor az Esze Tamás, Szent István és Kossuth Lajos utcákban, valamint a teljes Olaszliszka, Vámosújfalu, Tolcsva, Komlóska, Bodrogolaszi ivóvíz elosztó hálózat mechanikai tisztítása is megtörténik. A megvalósítás a tervek szerint 2016. január 27-ig tart, majd ezt követően az olaszliszkai és komlóskai kutakat üzemen kívül helyezik. – A fejlesztés eredményeként az európai uniós irányelvekkel harmonizáló, hazai jogszabályi előírásoknak megfelelő szintre csökken az érintett településeken az arzén és mangán tartalom, és ezzel garantált lesz egészséges ivóvíz – fogalmazott Kiss Attila.

Tamás Csaba, a Békés Drén Kft. ügyvezető-helyettese ismertette a kivitelező „BCS-Liszka” Konzorcium ütemezett tevékenységeit, melyben egyenlő félként részt vesz a Cs-Ker Tranzit Kft. is. Tamás Csaba áttekintő térképen szemléltette az újonnan építendő vezetékek leendő helyét – amelyeket folyamatos ároknyitású és hagyományos technológiával kívánnak létrehozni –, illetve részletezte a rekonstrukciós és egyéb munkafolyamatokat, és azok időbeni megvalósulását.

Ezt követően Lakatos István, a Zempléni Vízmű Kft. ügyvezetője, miután kifejtette pozitív véleményét és reményeit a beruházással kapcsolatban, köszönetet mondott mindazoknak, akik részt vettek a munkaterv elkészítésében, külön kiemelve Koncz Ferencet, Szerencs polgármesterét, aki a társulás elnökeként több esetben is átsegítette a projektet a politika útvesztőin.

Végül Mező József, a Belügyminisztérium Önkormányzati Koordinációs Iroda műszaki szakértője mutatta be az „Önkormányzati Fejlesztések Figyelemmel Kísérése” ÁROP-1.1.20-2012-2012-0001 kiemelt projektet. A szakértő ismertette a tervet, melynek stratégiai célja, hogy a belügyminisztérium egységes keretrendszerben kövesse nyomon és segítse az önkormányzati fejlesztéseket, valamint fő feladatként vizsgálja azokat a beruházásokat, amelyek Magyarország által az Európai Unió felé vállalt kötelezettségekkel függnek össze.

Related Articles

Egyeztetés a tiszta vizünk projektről

Tiszta vizet a pohárba