KEDVEZMÉNYEZETT: Borsod-Abaúj-Zemplén Térségi Ivóvíz-kezelési Önkormányzati Társulás

Hírek

Hírek

Aláírták a kivitelezési szerződéseket

Posted in 2014

Read more: Aláírták a kivitelezési szerződéseketÚjabb mérföldkőhöz érkezett az "Észak-Magyarországi Régió településein élő lakosság egészséges ivóvízzel való ellátásának biztosítása" című projekt. A közbeszerzési eljárás után megtörtént a kivitelezők kiválasztása. A Borsod-Abaúj-Zemplén Térségi Ivóvíz-kezelési Önkormányzati Társulás képviseletében Koncz Ferenc elnök és a nyertes ajánlattevők képviselői június 27-én a szerencsi Rákóczi-várban írták alá a vállalkozói szerződéseket.

Változások az ivóvíz-kezelési társulás tagságában

Posted in 2013

Read more: Változások az ivóvíz-kezelési társulás tagságábanA Borsod-Abaúj-Zemplén  Térségi Ivóvíz-kezelési Önkormányzati Társulás tartott ülést június 28-án a szerencsi Rákóczi-várban. A Koncz Ferenc elnökletével megrendezett fórumon Kiss Attila projektvezető számolt be az ülés összehívásának okairól. Mint elhangzott, Erdőhorváti, Hejőbába, Hejőpapi és Nemesbikk bejelentette kiválási szándékát a társulásból, mivel az európai uniós forrásból megvalósuló, a lakosság egészséges ivóvízzel történő ellátását szolgáló projekt keretében ezeken a településeken nem valósul meg olyan beruházás, amely indokolttá tenné tagságukat. Ugyancsak ezen a tanácskozáson szavaztak a tagtelepülések Bodrogolaszi csatlakozását, amely község eddig adminisztratív okok miatt kimaradt a társulásból. 

A 2013-es esztendő első társulási ülése

Posted in 2013

Read more: A 2013-es esztendő első társulási üléseA Borsod-Abaúj-Zemplén Térségi Ivóvíz-kezelési Önkormányzati Társulás társulási tanácsa február 8-án tartotta idei első ülését a Rákóczi-várban. Mint ismeretes, a társulás 2012. augusztus 14-én írta alá az Észak-magyarországi Régió településein élő lakosság egészséges ivóvízzel való ellátása című, KEOP-1.3.0/09-11-2011-0046 azonosító számú ivóvízminőség-javító projekt megvalósítására vonatkozó támogatási szerződést.

Saját forrás kiváltására pályázik a társulás

Posted in 2012

A Borsod-Abaúj-Zemplén Térségi Ivóvíz-kezelési Önkormányzati Társulás társulási tanácsa augusztus 31-én tartotta idei második ülését a Rákóczi-várban.
Az ivóvízminőség-javító projekt támogatási szerződésének ünnepélyes aláírása után megtartott eseményen Bratu László, Encs város polgármestere, a szervezet elnökhelyettese köszöntötte a társult önkormányzatok képviseletében megjelenteket. Az első napirend keretében Kiss Attila projektvezető adott tájékoztatást az észak-magyarországi régió településein élő lakosság egészséges ivóvízzel való ellátásának biztosítását szolgáló, pályázatot érintő történésekről. Szerencs város alpolgármestere kiemelte: a projekt első szakaszának előkészítő munkálatai mind szakmai, mind pénzügyi szempontból sikeresen lezárultak, a második forduló támogatási szerződését pedig közel nettó 5,7 milliárd forint elszámolható költséggel hagyták jóvá, melyből 4,9 milliárd forint a megítélt európai uniós támogatás, a 775 millió forint saját forrást pedig EU Önerő Alapból kívánják finanszírozni. Az elkövetkező időszak soron következő feladatai között a közbeszerzési eljárások lebonyolítása, együttműködési megállapodások kötése, a belső munkaszervezet felállítása, valamint a projektmegvalósítás pénzügyi fenntarthatóságának a biztosítása szerepel.

INDUL AZ IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ BERUHÁZÁS

Posted in 2012

A Borsod-Abaúj-Zemplén Térségi Ivóvíz-kezelési Önkormányzati Társulás sajtótájékoztatót tartott augusztus 31-ésn „Az Észak-magyarországi régió településein élő lakosság egészséges ivóvízzel való ellátásának biztosítása” című KEOP-1.3.0/09-11-2011-0046 számú projekt támogatási szerződésének ünnepélyes aláírása alkalmából a szerencsi Rákóczi-várban.

A TÉRSÉG TISZTA IVÓVIZÉÉRT

Posted in 2012

A Borsod-Abaúj-Zemplén Térségi Ivóvíz-kezelési Önkormányzati Társulás 2012. április 27-én tartotta munkaterv szerinti következő ülését, amelyen többek között a közbeszerzési eljárások jogi és gyakorlati tudnivalóival ismerkedtek a résztvevők.
Az eseményt Koncz Ferenc elnök nyitotta meg, majd az első napirend keretében döntés született a társulás 2011. évi beszámolójának elfogadásáról. A határozati javaslatot Hegedűsné Makó Valéria pénzügyi munkatárs terjesztette elő, aki ismertette, hogy az eltelt időszakban sem bevétellel, sem pedig kiadással nem számolnak.