Projekt ismertető

Összefogással a tiszta ivóvizünkért

Összefogással a tiszta ivóvizünkértAz egészséges, tiszta ivóvíz élettani szerepe rendkívül sokrétű az ember szervezetében. Különleges táplálék, elősegíti a tápanyagok, nyomelemek, vitaminok felhasználhatóságát.
Hazánk számos településén az ivóvíz nagyszámban tartalmaz olyan kémiai anyagokat és mikroorganizmusokat, melyek az emberi szervezetbe jutva enyhébb, vagy súlyosabb egészségügyi veszélyforrást jelenthetnek olyan körülményektől függően, mint például a fogyasztó egészségi állapota, életkora, használati szokásai, továbbá a használat időtartama.
Magyarországon az emberi fogyasztásra szolgáló ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről a 201/ 2001. (X. 25.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) szól, harmonizálva az EU 98/83/ EK irányelvével.
A hatályos Rendelet a kiemelt fontosságú vízszennyezők, mint az arzén, fluorid, bór és a nitrogén körfolyamat részét képező ammónium-nitrit-nitrát határértékeinek betartására, a szükséges intézkedések megtételére településenként határidőket is megállapít.
A jogszabályi kötelezettségekből kiindulva a GW Borsodvíz Kft., mint a térség meghatározó közmű-üzemeltető társasága, szaktervező cég bevonásával közel 5 éve egy átfogó vizsgálatot indított, azzal a céllal, hogy felmérje Borsod-Abaúj-Zemplén megyében a szolgáltatott ivóvíz minősége szempontjából problémás települések körét, és elemezze helyzetüket. A részletes, üzemeltetési- szolgáltatási adatokra épülő helyzetelemzés alapján településcsoportonként, esetenként településenként több változatú, az ivóvíz minőségének javításra irányuló megoldási javaslatok születtek tanulmány terv szinten.
A GW Borsodvíz Kft. átfogó vizsgálatának eredménye egyértelművé tette az érintett, kedvezőtlen gazdasági-társadalmi környezetben lévő települések számára, hogy a több milliárd forint beruházási költségű fejlesztések megvalósítása érdekében összefogásra van szükség: csak ilyen módon van esély európai uniós és hazai pályázati források bevonásával megvalósítani és fenntartani az egészséges tiszta ivóvíz szolgáltatásához szükséges feltételeket.
E példaértékű összefogás eredményeként Szerencs Város Önkormányzata, mint gesztor 81 települési önkormányzat együttműködésével pályázatot nyújtott be az Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív Program 7.1.3.0/1F „Ivóvízminőség javítás” kétfordulós pályázati rendszerének I. fordulójára „Az Észak-Magyarországi Régió településein élő lakosság egészséges ivóvízzel való ellátásának biztosítása „ címmel.
A pályázat elsődleges célja a Rendelet követelményeinek teljesítése a vízminőséget jellemző szennyező elemek koncentrációjának határérték alá csökkentésével. Ehhez kapcsolódó döntő jelentőségű kötelezettség, hogy a lakosság számára szolgáltatott ivóvíz minősége valamennyi - kiemelt fontosságú -szabályozott paraméter tekintetében megfelelő legyen.
A 8 kistérséghez tartozó 81 településből 49 közvetlenül érintett a beruházásban.
Jellemzőjük, hogy a településeken a szolgáltatott ivóvíz a Rendeletben meghatározott kiemelt fontosságú vízminőségi jellemzőket határérték feletti mennyiségben tartalmazza és ezt ellenőrző mérések alapján az Országos Környezetegészségügyi Intézet (OKI) által kiállított szakvélemény igazolja.
A projektben további 32 település közvetetten érintett. Jellemzőjük: a településeken a szolgáltatott ivóvíz minősége megfelelő, de a településeket ellátó vízbázisok, térségi vízellátó rendszerek (kapacitást, minőséget tekintve kisebb nagyobb mértékű beavatkozásokat követően) a közvetlenül érintett települések vízminőségi problémáira víz átadás útján részben, vagy teljes egészében költség- hatékony, fenntartható műszaki megoldást jelentenek.

A beruházás - mely magában foglal ivóvíz technológiai, hálózatfejlesztési és rekonstrukciós munkálatokat - becsült nettó költsége 4,2 millárd Ft.

Az I. fordulós projektjavaslat Előzetes Megvalósíthatósági Tanulmányában foglalt költség-hatékonysági és fenntarthatósági elemzések alapján a feladatok megoldása 14 projektelem megvalósításával történik. Ezek a következők:

 

Projektelem sorszáma Projektelem megnevezése A projektelemhez közvetlenül tartozó települések (a 201/2001. Korm. rendeletben nevesített és OKI szakvéleménnyel rendelkező települések) A projektelemben közvetetten érintett települések, vízellátó rendszerek a projektben javasolt megoldások esetében
Neve Település szám Neve Település szám
1. Damak vízminőség javítása Damak 1 Helyi megoldás 0
2. Encs kistérségi rendszer környező településeinek vízminőség javítása Pere, Hernádbűd, Litka, Fáj, Fúlókércs, Gagyapáti, Alsógagy, Felsőgagy, Csenyéte 9 Encsi vízellátó rendszer 9
3. Nagykinizs, Szentivánbaksa vízminőség javítása Nagykinizs, Szentivánbaksa 2 Felsődobszai vízellátó rendszer 2
4. Felsővadász környező településeinek vízminőség javítása Kupa, Gagyvendégi, Gagybátor, Abaújlak, 4 Gadna,Felsővadász 2
5. Korlát, Hejce, Vizsoly, Vilmány, Hernádcéce, Fony vízminőség javítása Korlát, Hejce, Vizsoly, Vilmány, Hernádcéce, Fony 6 Göncruszka 1
6. Hejőkeresztúr, Hejőszalonta, vízminőség javítása Hejőkeresztúr, Hejőszalonta, 2 Hejőbábai vízellátó rendszer 3
7. Keresztéte és Büttös vízminőség javítása Keresztéte, Büttös 2 Krasznokvajdai vízellátó rendszer 2
8. Nyésta vízminőség javítása Nyésta 1 Helyi megoldás 0
9. Szerencs, Bekecs, Golop vízellátó rendszer településeinek vízminőség javítása Szerencs, Bekecs, Golop, Legyesbénye, Mezőzombor, Monok, Tállya, Abaújszántó, Abaújkér, Rátka, Mád 11 Tokaji vízellátó rendszer és Helyi megoldás 11
10. Boldogkőváralja, Boldogkőújfalu, Abaújalpár vízminőség javítása Boldogkőváralja, Boldogkőújfalu, Abaújalpár 3 Golopi vízellátó rendszer (települései szerepelnek a közvetlen településeknél) 0
11. Abaújvár és Pányok vízminőség javítása Abaújvár, Pányok 2 Helyi megoldás 0
12. Prügy és Taktakenéz vízminőség javítása Prügy,Taktakenéz 2 Tokaji vízellátó rendszer Megegyezik a 9. ponttal
13. Tolcsva,Olaszliszka és Vámosújfalu vízminőség javítása Tolcsva,Olaszliszka,Vámosújfalu 3 Sárospatak(Hegyközi vízellátó rendszer) 1
14. Komlóska vízminőség javítása Komlóska 1 Erdőhorváti (Hegyközi vízellátó rendszer) 1
Összesen: 49 32


A fejlesztés előkészítéséhez az I. pályázati fordulóban beadott projektjavaslatot támogatásra alkalmasnak ítélte meg a KEOP Irányító Hatóság. Ennek megfelelően a projekt részletes kidolgozásához az alábbi táblázatban szemléltetett források állnak rendelkezésre:

 

Az Észak-Magyarországi Régió településein élő lakosság egészséges ivóvízzel való ellátásának biztosítása c. beruházás I. pályázati fordulós költségeinek forrástáblája
I. forduló
Forrás megnevezése forrás mértéke
(nettó Ft)
Arány
(%)
Saját forrás-Önerő 19.725.000 15%
Megítélt KEOP 7.1.3.0 támogatás 111.775.000 85%
Összesen 131.500.000 100%

 

A pályázat összetettsége és igen magas kockázati faktora miatt az I. fordulós támogatási szerződés megkötéséig létre kellett hozni az un. Projekt Irányító Bizottságot (továbbiakban: PIB), mely szervezet legfőbb feladata projekt előkészületeinek folyamatos figyelemmel kisérése, a felmerülő akadályok, problémák és javasolt intézkedések megfogalmazása. A PIB szerepe abban is megnyilvánul, hogy erősíti az érintett települési önkormányzatok, továbbá a Támogató (Nemzeti Fejlesztési Ügynökség/NFÜ/) és Közreműködő Szervezet (Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóság /KvVM FI/ KEOP Végrehajtási 1 és Kohéziós Alap Főosztály) minél teljesebb körű tájékoztatását, a megfelelő információ-áramlást. A szervezeten keresztül jeleníthetők meg a települési önkormányzatok által megfogalmazott érdekek. A PIB szervezetében a fejlesztéssel érintett 8 kistérséget (szerencsi, tokaji, encsi, szikszói, edelényi, sárospataki, tiszaújvárosi, abaúj-hegyközi) 1–1 fő képviseli. A NFÜ, KvVM, KvVM FI megfigyelőként vesz részt a szervezet munkájában.

Az I. forduló támogatási szerződésének a megkötésére 2009. március 17.-én történt.

A projekt részletes kidolgozása során megtörténnek mindazok az előkészítő tevékenységek, amelyek a II. körös pályázat benyújtásához szükségesek, és a beruházás fizikai megvalósításához nélkülözhetetlenek. Ide tartoznak az engedélyezési, kiviteli tervek elkészítése, hatósági engedélyek beszerzése, részletes megvalósíthatósági tanulmány, költség-hatékonyság elemzés készítése.
Az előkészítés teljes folyamatában a Pályázó/Gesztor Támogatási Szerződésben foglalt feladatait a támogató Közreműködő Szervezet koordinálja, ellenőrzi.


A KEOP-7.1.3.0 kétfordulós pályázati rendszer előírásai szerint az I. pályázati fordulóban lehetőség volt „települési önkormányzatok együttműködése” jogi formában pályázni. A II. pályázati fordulóban viszont, mivel a projekt támogatási összege meghaladja az 1 milliárd forintot, csak „Jogi személyiségű önkormányzati társulások” nyújthatnak be pályázatot a megvalósításra, mint leendő beruházók. Ennek köszönhetően a jelenlegi előkészítő fázisban az együttműködő 81 településeknek is létre kellett hoznia egy, a beruházás végrehajtására és fenntartására hivatott jogi személyiségű önkormányzati társulást.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Térségi Ivóvíz-Kezelési Önkormányzati Társulás (B.A.Z. TI-ÖT) alakuló ülése 2010. augusztus 17-én volt.

A projekt-előkészítési tevékenységek második körös pályázathoz szükséges elemei a hatályos támogatási szerződésben rögzített ütemtervek szerint várhatóan 2011. április végére elkészülnek, ezt követően 2011. május 6-án benyújtható lesz a dokumentáció. Míg a projektterv értékelése, a támogatási döntés folyamatban van, az előkészítés utolsó fázisaként a kedvezményezettnek el kell készítenie a beruházás megvalósítását végző projekt szereplők (kivitelező, projektmérnök, menedzsment szervezet, PR, könnyvizsgáló) kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárások lefolytatásához szükséges közbeszerzési dokumentációkat, melyeket a beszerzés értékhatára függvényében a közreműködő szervezettel jóvá kell hagyatni.
Kedvező támogatási döntés esetén a kivitelezési munkálatok 2012 áprilisában kezdődhetnek. A beruházás tervezett befejezési időszaka: 2015. április.

Az I. pályázati forduló megvalósításának szervezeti rendszere

 

Az együttműködő tagtelepülési önkormányzatok

Szerencs Város Önkormányzata
3900 Szerencs, Rákóczi út 89.
Bekecs Község Önkormányzata
3903 Bekecs, Honvéd u. 64.
Legyesbénye Község Önkormányzata
3904 Legyesbénye, Rákóczi u. 74.
Mezőzombor Község Önkormányzata
3931 Mezőzombor, Rákóczi u. 26.
Golop Község Önkormányzata
3906 Golop, Fő u. 1.
Monok Község Önkormányzata
3905 Monok, Kossuth u. 2.
Tállya Község Önkormányzata
3907 Tállya, Rákóczi u. 34.
Abaújszántó Polgármesteri és Jegyzői Hivatal
3881 Abaújszántó, Béke u. 51.
Abaújkér Község Önkormányzata
3882 Abaújkér, Rákóczi u. 26.
Rátka Község Önkormányzata
3908 Rátka, Széchenyi tér 1.
Mád Község Önkormányzata
3909 Mád, Rákóczi u. 50-52.
Boldogkőváralja Község Önkormányzata
3885 Boldogkőváralja, Petőfi u. 28.
Boldogkőújfalu Község Önkormányzata
3884 Boldogkőújfalu, Szabadság u. 27.
Abaújalpár Község Önkormányzata
3882 Abaújalpár, Petőfi u. 11.
Hejőkeresztúr Község Önkormányzata
3597 Hejőkeresztúr, Petőfi u. 56.
Hejőszalonta Község Önkormányzata
3595 Hejőszalonta, Rákóczi F. u. 6.
Damak Község Önkormányzata
3780 Damak, Szabadság út 17.
Pere Község Önkormányzata
3853 Pere, Rákóczi út 1.
Hernádbűd Község Önkormányzata
3885 Hernádbűd, Rákóczi út 58.
Litka Község Önkormányzata
3866 Litka, Fő u. 93.
Fáj Község Önkormányzata
3865 Fáj, Fő u. 32.
Fulókércs Község Önkormányzata
3864 Fulókércs, Fő u. 93.
Gagyapáti Község Önkormányzata
3837 Gagyapáti, Kossuth út 15.
Alsógagy Község Önkormányzata
3837 Alsógagy, Rákóczi út 19.
Felsőgagy Község Önkormányzata
3837 Felsőgagy, Rákóczi út 78.
Csenyéte Község Önkormányzata
9611 Csenyéte, Rákóczi út 14.
Nagykinizs Község Önkormányzata
3844 Nagykinizs, Fő út 60.
Szentistvánbaksa Község Önkormányzata
3844 Szentistvánbaksa, Petőfi u. 111.
Keresztéte Község Önkormányzata
3821 Keresztéte, Fő út 1.
Büttös Község Önkormányzata
3821 Büttös, Dózsa Gy. út 12.
Kupa Község Önkormányzata
3813 Kupa, Rákóczi út 3.
Gagyvendégi Község Önkormányzata
3816 Gagyvendégi, Báthori út 14.
Gagybátor Község Önkormányzata
3817 Gagybátor, Fő tér 8.
Abaújlak Község Önkormányzata
3815 Abaújlak, Fő utca 84.
Abaújvár Község Önkormányzata
3898 Abaújvár, Petőfi Sándor út 4.
Pányok Község Önkormányzata
3898 Pányok, Fő út 35.
Korlát Község Önkormányzata
3888 Korlát, Kossuth Lajos út 36.
Vizsoly Község Önkormányzata
3888 Vizsoly, Szent János u. 155.
Vilmány Község Önkormányzata
3891 Vilmány, Fő út 149.
Hernádcéce Község Önkormányzata
3887 Hernádcéce, Árpád út 31.
Hejce Község Önkormányzata
3892 Hejce, Fő út 9.
Fony Község Önkormányzata
3893 Fony, Fő u. 3.
Nyésta Község Önkormányzata
3812 Nyésta, Rákóczi út 4.
Prügy Község Önkormányzata
3925 Prügy, Kossuth u. 3.
Taktakenéz Község Önkormányzata
3924 Taktakenéz, Béke u. 9.
Tolcsva Község Önkormányzata
3934 Tolcsva, Szabadság tér 16.
Olaszliszka Község Önkormányzata
3933 Olaszliszka, Szent István út 5.
Vámosújfalu Község Önkormányzata
3941 Vámosújfalu, Csécsi Nagy Pál út 8.
Komlóska Község Önkormányzata
3935 Komlóska, Kassai u. 98.
Tokaj Város Önkormányzata
3910 Tokaj, Rákóczi u. 54.
Tarcal Község Önkormányzata
3915 Tarcal, Fő u. 61.
Bodrogkeresztúr Község Önkormányzata
3916 Bodrogkeresztúr, Kossuth u. 85.
Bodrogkisfalud Község Önkormányzata
3917 Bodrogkisfalud, Kossuth u. 65.
Szegi Község Önkormányzata
3918 Szegi, Alkotmány u. 22.
Szegilong Község Önkormányzata
3918 Szegilong, Dózsa u. 44.
Erdőbénye Község Önkormányzata
3932 Erdőbénye, Kossuth utca 31.
Tiszaladány Község Önkormányzata
3929 Tiszaladány, Kossuth u. 45.
Tiszatardos Község Önkormányzata
3928 Tiszatardos, Kossuth u. 36.
Csobaj Község Önkormányzata
3927 Csobaj, Rákóczi u. 2.
Taktabáj Község Önkormányzata
3926 Taktabáj, Kossuth u. 1.
Hejőbába Község Önkormányzata
3593 Hejőbába, Fő u. 39.
Hejőpapi Község Önkormányzata
3594 Hejőpapi, Kossuth u. 57.
Nemesbikk Község Önkormányzata
3592 Nemesbikk, Petőfi u. 17.
Encs Város Önkormányzata
3860 Encs, Petőfi út 75.
Baktakék Község Önkormányzata
3836 Baktakék, Rákóczi út 112.
Fancsal Község Önkormányzata
3849 Fancsal, Fő utca 62.
Forró Község Önkormányzata
3849 Forró, Fő út 62.
Garadna Község Önkormányzata
3872 Garadna, Kossuth út 111.
Méra Község Önkormányzata
3871 Méra, Fő út 1.
Novajidrány Község Önkormányzata
3872 Novajidrány, Kossuth út 111.
Szalaszend Község Önkormányzata
3863 Szalaszend, Jókai u. 37.
Gibárt Község Önkormányzata
3854 Gibárt, Széchenyi u. 10.
Felsődobsza Község Önkormányzata
3847 Felsődobsza, Kossuth út 6.
Hernádkércs Község Önkormányzata
3846 Hernádkércs, Kossuth u. 72.
Krasznokvajda Község Önkormányzata
3821 Krasznokvajda, Scholtz Albin tér 3.
Szászfa Község Önkormányzata
3821 Szászfa, Fő út 46.
Göncruszka Község Önkormányzata
3894 Göncruszka, Fő út 83/b.
Gadna Község Önkormányzata
3814 Gadna, Fő út 8.
Felsővadász Község Önkormányzata
3814 Felsővadász, Petőfi S. út 8.
Erdőhorváti Község Önkormányzata
3935 Erdőhorváti, Kassai u. 98.
Sárospatak Város Önkormányzata
3950 Sárospatak, Kossuth u. 44.