CÉLEGYENESBEN AZ IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ PROJEKT

A Borsod-Abaúj-Zemplén Térségi  Ivóvíz-kezelési Önkormányzati Társulás  elnöksége és pénzügyi bizottsága jóváhagyta a szervezet  2012. évi költségvetését, majd azt a tanács elé terjesztette elfogadásra.

Az  Államháztartási Törvény szerint az önkormányzati társulásnak az ország költségvetésének országgyűlés által történő elfogadásától számított negyvenötödik napig el kell fogadnia az idei esztendőre szóló  pénzügyi tervét – hangzott el Kiss Attila projektvezető tájékoztatójában.  A javaslat összhangban van az elmúlt esztendő novemberében jóváhagyott költségvetési koncepcióval.

A második fordulós pályázat 2011. december 1-jén került benyújtása, a befogadása és tartalmi felülvizsgálata megtörtént, végső döntés az idén márciusban várható.  A projekt tervezett költsége megközelíti a nettó 5,7 milliárd forintot, azonban a műszaki tartalom változása módosíthatja az összeget, amit majd a támogatási szerződés tartalmaz.  Az idén a társulás nem tervezett működési kiadásokat, a költségvetés összességben 268 millió forint felhasználásával számol. A fejlesztés megvalósítása a 2012-2015 időszakban történik, majd öt esztendeig kötelező a pályázat eredményeinek a fenntartása. A támogatás intenzitása 86,38 százalékos.  Az önkormányzatok saját forrását  – a Kormány elmúlt év nyarán hozott határozata alapján –  az ivóvíz-minőség javító pályázatok kedvezményezettjeinek biztosítja az Európai Unió Önerő Alapjából. Az általános forgalmi adó ugyan nem elszámolható költség, azonban a társulás visszaigénylésre jogosult a tevékenység megkezdése után.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Térségi Ivóvíz-kezelési Önkormányzati Társulás elnöksége, pénzügyi bizottsága, majd a Rákóczi-várban tanácskozó társulási tanács ellenszavazat nélkül elfogadta el február 8-án a 2012. évre szóló pénzügyi tervet.

A társulási tanács ülésén Koncz Ferenc elnök vissza nem térő lehetőségként értékelte a tervezett nettó 5,7 milliárd forint összegű projektet, amely támogatásnak köszönhetően az észak-magyarországi régió hetvenhét településén javul az ivóvíz minősége.

Kiss Attila ismertette az elmúlt kettő hónapban a projekt előkészítésének és a második fordulós pályázat  legfontosabb eseményeit. A beszámolóban többek között elhangzott, hogy 2012. január 8-án lezárult tizenkettő alprojekt vízjogi létesítési eljárása, amiből nyolc jogerőre emelkedett.  Elkészült a második fordulós menedzsment közbeszerzési dokumentációja, amit benyújtottak jóváhagyásra a közreműködő szervezetnek. A pályázat első fordulójának befejezésének az időpontja március 31-e, míg a műszaki, pénzügyi zárást június 10-ig kell végrehajtani.  A projekt-előkészítés  eredményeire épülő , a megvalósításra irányuló dokumentáció határidőre benyújtásra került az Energia Központ Nonprofit Kft.-hez.  A tisztázó  kérdések – amelyek elsősorban a fejlesztéssel érintett települések és a lakosság számának pontosítására, a vízjogi üzemeltetési engedélyek pótlására, a nyári csúcsfogyasztási adatok elmúlt három évi szemléltetésére irányulnak –  válaszainak, dokumentációs hivatkozásinak a benyújtási határideje március 31-e, majd  a második fordulós pályázati döntés 2012. áprilisban várható.