MEGHÍVÓ

a Borsod-Abaúj-Zemplén Térségi Ivóvíz-kezelési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 2012. február 8-án (szerda) 14.00 órától Szerencsen, a Rákóczi-vár Lovagtermében tartja következő ülését, melyre ezúton t i s z t e l e t t e l    m e g h í v o m.

Napirend:

  1. 1. Javaslat a Társulás 2012. évi költségvetésének elfogadására

Előadó: Hegedűsné Makó Valéria pénzügyi munkatárs

Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság

 

  1. 2. Tájékoztató a Társulást és a pályázatot érintő, két ülés között történt eseményekről

(szóbeli előterjesztés)

Előadó: Kiss Attila projektvezető

 

  1. 3. Egyebek

 

A napirendre tűzött témák fontosságára tekintettel személyes megjelenésére feltétlenül számítok.

Akadályoztatása esetén kérem, hogy írásbeli meghatalmazott delegálásáról gondoskodni szíveskedjen.

 

Szerencs, 2012. február 1.

 

Koncz Ferenc

Társulás elnöke

 

elnökségi meghívó

pénzügyi bizottság meghívó

társulás 2012 évi költségvetéséneken elfogadása