Nagykinizs, Szentivánbaksa vízminőség-javítása

érintett település(ek):
Nagykinizs, Szentistvánbaksa
projekthelyszín:
Szikszói kistérség
vízellátás jelenleg:
Nagykinizs községi vízműről
beavatkozás indoka:
határérték feletti arzén-, ammónium-koncentráció
javasolt beavatkozás:
Vízbetáplálás a felsődobszai vízellátó rendszerről, Hernádkércs irányából
Felsődobszai vízbázison 2 db új kút létesítése
Felsődobszai vízműtelep technológiai fejlesztése - gáztalanítás, vas-, mangántalanítás
Hálózat-rekonstrukció, tisztítás
projektelem költsége:
68.788 E Ft