Korlát, Hejce, Vizsoly, Vilmány, Hernádcéce, Fony vízminőség-javítása

érintett település(ek):
Korlát, Hejce, Vizsoly, Vilmány, Hernádcéce, Fony
projekthelyszín:
Abaúj-Hegyközi kistérség
vízellátás jelenleg:
korláti, hejcei, fonyi vízmű
beavatkozás indoka:
határérték feletti arzén-koncentráció
javasolt beavatkozás:
Vízátvétel a göncruszkai vízműből
Vas- és mangántalanító technológia fejlesztése
Korlát-Göncruszka távvezeték
Korlát-Fony távvezeték
Vilmány-Hejce távvezeték
Hálózat-rekonstrukció, tisztítás
projektelem költsége:
351.266 E Ft