Tolcsva, Olaszliszka és Vámosújfalu vízminőség-javítása

érintett település(ek):
Tolcsva, Olaszliszka, Vámosújfalu
projekthelyszín:
Sárospataki kistérség
vízellátás jelenleg:
Olaszliszkai községi vízmű
beavatkozás indoka:
határérték feletti arzén-koncentráció
javasolt beavatkozás:
Vízátvétel a Hegyközi térségi vízellátó rendszerről
Bodrogolaszi vízműből: Sárazsadány - Vámosújfalu összekötő vezeték
Sárazsadányi nyomásfokozó
Sárospatak-Bodrogolaszi biztonsági megtáplálás
Hálózat-rekonstrukció, tisztítás
projektelem költsége:
241.064 E Ft