Tisztavizünk.hu aktuális hírei

AZ EGÉSZSÉGES IVÓVÍZÉRT

Új tisztségviselőket választott a 81 településen az ivóvíz minőségét és a szolgáltatás biztonságát javító nagyszabású beruházás megvalósítására létrehozott Borsod-Abaúj-Zemplén Térségi Ivóvíz-kezelési Önkormányzati Társulás tanácsa. A testület elnöke Koncz Ferenc Szerencs polgármestere, helyettese Bratu László encsi polgármester lett. A pénzügyi bizottság elnöki tisztségét Májer János, Tokaj polgármestere nyerte el. Az elnökség tagjai Csoma Ernő Tolcsva, Kiss Lajos Golop és Demeterné Zeleni Enikő Hejőkeresztúr polgármesterei lettek. A pénzügyi bizottságban tagként Felsővadászról Fehér Krisztián, Mádról Tatárka József, Forróról Rakaczki Zoltán és Abaújszántóról Madár György polgármesterek kaptak helyet.

Bővebben...

 

MEGHOSSZABBÍTOTT HATÁRIDŐ

Hozzájárult a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség a Borsod-Abaúj-Zemplén megyében nyolcvanegy település együttműködésével zajló, az ivóvíz minőségét és a szolgáltatás biztonságát szolgáló nagyszabású beruházás előkészítő szakaszának meghosszabbításához. Az engedélyezett módosítás alapján a több mint nettó 4,2 milliárd forint összértékű projekt második fordulós megvalósítási pályázatának 2011. május 6-áról 2011. december 1-jére változott a beadási határideje.

A több mint százezer ember életminőségének a javítását szolgáló projekt előkészítésére az Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív Program keretében igényeltek és nyertek támogatást a programban érintett önkormányzatok. Az „Észak-magyarországi Régió településein élő lakosság egészséges ivóvízzel való ellátásának a biztosítása” című program előkészítésére 2009 márciusában kötötte meg az első fordulós támogatási szerződést a gesztor, Szerencs Város Önkormányzata. Az előkészületi munkálatok jó ütemben haladtak, azonban a beruházás nagysága, az abban résztvevők magas száma és a műszaki beavatkozási lehetőségek széleskörű vizsgálata miatt a feladatok időszükséglete meghaladja az átlagos projektekét. A Környezetvédelmi Fejlesztési Igazgatósághoz benyújtott méltányossági kérelem alapján a Nemzeti fejlesztési Ügynökség a körülményeket mérlegelve járult hozzá a támogatási szerződésben szereplő határidők módosításához. Ennek alapján a második fordulós pályázatot 2011. december 1-ig kell benyújtani, a projektnek pedig 2015. május 15-ig kell műszaki és pénzügyi tekintetben is befejeződnie. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség nagyra értékelte a projektben a szerencsi önkormányzat koordinációs munkáját, amellyel a 81 település egyetértésével a célok megvalósítására elősegítette az önálló jogi személyiségű Borsod-Abaúj-Zemplén Térségi Ivóvíz-kezelési Önkormányzati Társulás megalakulását és szervezi a beruházás előkészítését. A tervek megvalósulásával javul az ivóvíz minősége, biztonságosabbá válik a szolgáltatás, ezáltal javul az emberek életminősége Borsod-Abaúj-Zemplén megye nyolcvanegy településén.

 

A FOLYTATÁSRA KÉSZÜLVE

Az Észak-magyarországi régió településein élő lakosság egészséges ivóvízzel való ellátásának biztosítására szolgáló, több mint nyolcvan települést érintő projekt irányító bizottsága ülésezett február 21-én a szerencsi polgármesteri hivatalban. A megbeszélésen elhangzott, hogy Gadóczi Bertalan, Szerencs jegyzője 2010. december 31-ével nyugdíjba vonult, ezért a  projektvezetői feladatokat az első pályázati forduló lezárulásáig Kiss Attila szerencsi alpolgármester végzi, aki a Borsodvíz Zrt. üzemvezetőjeként jól tudja majd a munkában hasznosítani szakmai tapasztalatait.  A nagyszabású beruházás előkészítésére 2009 márciusban megtörtént a támogatási szerződés aláírása, majd októberben  a  projekt tervezési, engedélyezési feladatait végző szervezettel is aláírták a megállapodást. Időbeni csúszást okozott az összességében  több mint négymilliárd forint értékű fejlesztési program részletes megvalósíthatósági tanulmányának az elkészítésének és elfogadásának az elhúzódása, ezért várhatóan nem tartható a második fordulós pályázat benyújtására előírt 2011. május 6-ai határidő. Emiatt a projekt megvalósítására létrejött Borsod- Abaúj Zemplén Térségi Ivóvíz-kezelési Önkormányzati Társulás méltányossági kérelmet nyújt be a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Környezetvédelmi Programok Irányító Hatóságához.

A tanácskozáson a  Vidékfejlesztési Minisztérium és a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség képviselői szerint lehetőség van a határidő-módosítására, ami azonban nem veszélyeztetheti a nagyszabású projekt kivitelezésének 2015. június 30-ai befejezését. Elhangzott, hogy az új szabályozás nem zárja ki, hogy a kiépülő ivóvízrendszerek üzemeltetője pályázat kiírása nélkül a száz százalékos önkormányzati tulajdonú Borsodvíz Zrt. legyen. A tíz százalék önrész teljesítésére pedig külső pénzügyi forrást is bevonhatnak az érintett települések, akik joggal számíthatnak a második fordulós pályázat kedvező elbírálásában. Az ország idei költségvetésében egymilliárd forint szerepel elkülönítetten az  ivóvízminőség-javító projektek támogatására.

 

 
Köszöntő

Internetes portálunk egy példa értékű önkormányzati együttműködésen alapuló beruházás előkészületeit mutatja be. Nyolcvanegy Borsod-Abaúj-Zemplén megyei település kötött szövetséget annak érdekében, hogy az ivóvíz minőségének és a szolgáltatás biztonságának javításával kedvezően befolyásolják a lakosság életminőségét.

Ez a törekvés találkozott a hazánk európai uniós tagságával vállalt a jobb minőségű ivóvíz követelményeinek a teljesítésével, amihez a közösség pénzügyi támogatást is nyújt.

A Környezet és Energia Operatív Program ivóvízminőség-javításra irányuló 2008-as pályázati kiírására a közösen benyújtott pályázatot az első fordulóban kedvező elbírálást kapott.

Az elnyert európai uniós társfinanszírozású támogatásnak köszönhetően 2009 tavaszán megkezdődtek az összességében 4,2 milliárd forint nettó beruházási költségű fejlesztés másfél évig tartó előkészületei. Honlapunk ezekről a munkálatokról, a projekt részletes tartalmáról, a beruházásb előkészítéséhez kapcsolódó fontosabb eseményekről ad folyamatos tájékoztatást. Remélem, talál az érdeklődésének megfelelő információt az oldalainkon. Amennyiben bármilyen kérdése merül fel, vagy véleménye van, arra biztatom, hogy elérhetőségeinken keresztül keresse velünk a kapcsolatot. Közös ügyünk, hogy a projektet a helyben élők érdekeinek megfelelően készítsük elő és valósítsuk meg a pályázat második fordulójában.


Kiss Attila
projektvezető