Tisztavizünk.hu aktuális hírei

A MÁSODIK FORDULÓS DÖNTÉSRE VÁRVA

A Borsod-Abaúj-Zemplén Térségi Ivóvíz-kezelési Önkormányzati Társulás tanácsa április 27-én tartotta tanácskozását Szerencsen, a Rákóczi-vár lovagtermében. A projektben résztvevő és a tanácskozáson jelenlévő települések képviselői elfogadták a 2011. évi zárszámadást.  A társulás megalakulása óta semmilyen tevékenységet nem végzett, bevételi és kiadásai az elmúlt esztendőben nem voltak.  Ezt követően vita nélkül jóváhagyta a tanács a 2012. évi közbeszerzési tervet, ami szerint  tizenkettő, a közbeszerzési tervben szereplő projektelem eljárását kell majd lefolytatni, az összegtől függően a nemzeti-, vagy az uniós eljárási rendben szabályozottak szerint.  A közbeszerzések között építési beruházások, mérnöki és műszaki ellenőri feladatok, teljes körű projektmenedzsment ellátása, PR- nyilvánosság biztosítása szerepel.  Ezt követően a tanácskozás résztvevői módosították a közbeszerzési szabályzatot.  Erre azért volt szükség, mert a 2012-től életbe lépett új törvénnyel harmonizálnia kell a dokumentumnak. Jelentősebb változás, hogy módosultak a közbeszerzési jogviszony alanyai, immár nem kötelező a közbeszerzési tanácsadó alkalmazása, és megszünt az eredményhirdetés.  Kiss Attila projektvezető tájékoztatta a tanácsot az 5,7 milliárd forint elszámolható költséggel tervezett beruházáshoz kapcsolódó Európai Uniós Önerő Alap pályázati lehetőségéről. Az előterjesztő megerősítette, hogy a Magyar Kormány az ivóvíz-minőség javító program felgyorsításáról szóló, 2011-ben hozott rendelete alapján az idén is pályázhatnak az  önkormányzatok és társulások támogatásra, amelynek mértéke száz százalékos a saját forrás tekintetében.  Azonban ez csak abban az esetben vehető igénybe, ha a fejlesztés megvalósításához szükséges munkaerő legalább részben közfoglalkoztatási jogviszony keretében kerül alkalmazásra, vagy az építési beruházásokban a közbeszerzések elbírásánál a részszempontok körében értékelhető szempont között szerepel a munkanélküliek, vagy tartósan munkanélküliek foglalkoztatása. A pályázat benyújtására 2012. október 1-ig van lehetőség. A társulás pályázatot érintő, két ülés között történt eseményeiről szóló tájékoztatóban elhangzott, hogy a pályázat első fordulója március 31-én lezárásra került, amit helyszíni ellenőrzés követ a 130 millió forint felhasználásáról.  A második fordulós dokumentáció hiánypótlásai megtörténtek. A legnagyobb kihívást a vízjogi létesítési engedélyek jogerősítése jelentette, az eljárási határidők betartása miatt. A pályázat második fordulójáról döntés május végéig történik, a beruházás támogatási intenzitása 84-86 százalék között várható , és kedvező döntés esetén az idén szeptemberben indulhat az építkezés, amelynek végső befejezési határideje 2015. június 30-a.

 

MEGHÍVÓ

a Borsod-Abaúj-Zemplén Térségi

Ivóvíz-kezelési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa

2012. április 27-én (péntek)

11.00 órától

Szerencsen, a Rákóczi-vár Lovagtermében

tartja következő ülését, melyre ezúton

t i s z t e l e t t e l m e g h í v o m.

Napirend:

  1. Javaslat a Társulás 2011. évi beszámolójának elfogadására (zárszámadás)

Előadó: Hegedűsné Makó Valéria pénzügyi munkatárs

Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság

 

  1. Éves Közbeszerzési Terv elfogadása

Előadó: Kiss Attila projektmenedzser

Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság

  1. Éves közbeszerzési statisztika

Előadó: Kiss Attila projektmenedzser

Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság

  1. Közbeszerzési Szabályzat módosítása

Előadó: dr. Béni Gyula jogi munkatárs

Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság

  1. Tájékoztató az EU önerőalap pályázati lehetőségeiről és felhasználásáról

Előadó: Kiss Attila projektmenedzser

Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság

  1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról

Előadó: dr. Béni Gyula jogi munkatárs

  1. Tájékozató a Társulást és a pályázatot érintő, két ülés között történt eseményekről

(szóbeli előterjesztés)

Előadó: Kiss Attila projektvezető

  1. Egyebek

Az írásbeli előterjesztések későbbi időpontban, a Társulási Megállapodásban foglaltaknak megfelelő határidőben kerülnek megküldésre.

A napirendre tűzött témák fontosságára tekintettel személyes megjelenésére feltétlenül számítok.

Akadályoztatása esetén kérem, hogy írásbeli meghatalmazott delegálásáról gondoskodni szíveskedjen.

 

Szerencs, 2012. április 18.

 


Koncz Ferenc

Társulás elnöke

 

Tarsulás 2011 évi zárszámadása

Javaslat 2012 évi közbeszerzési terv elfogadására

Tájékoztató éves közbeszerzési statisztikai összegzésről

Közbeszerzési szabályzat módosítása

Melléklet módosított közbeszerzési szabályzat

Tájékoztató eu önerő alap pályázati lehetőségekről

Beszámoló lejárt határidejű határozatokról

 

CÉLEGYENESBEN AZ IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ PROJEKT

A Borsod-Abaúj-Zemplén Térségi  Ivóvíz-kezelési Önkormányzati Társulás  elnöksége és pénzügyi bizottsága jóváhagyta a szervezet  2012. évi költségvetését, majd azt a tanács elé terjesztette elfogadásra.

Az  Államháztartási Törvény szerint az önkormányzati társulásnak az ország költségvetésének országgyűlés által történő elfogadásától számított negyvenötödik napig el kell fogadnia az idei esztendőre szóló  pénzügyi tervét – hangzott el Kiss Attila projektvezető tájékoztatójában.  A javaslat összhangban van az elmúlt esztendő novemberében jóváhagyott költségvetési koncepcióval.

Bővebben...

 
Köszöntő

Internetes portálunk egy példa értékű önkormányzati együttműködésen alapuló beruházás előkészületeit mutatja be. Nyolcvanegy Borsod-Abaúj-Zemplén megyei település kötött szövetséget annak érdekében, hogy az ivóvíz minőségének és a szolgáltatás biztonságának javításával kedvezően befolyásolják a lakosság életminőségét.

Ez a törekvés találkozott a hazánk európai uniós tagságával vállalt a jobb minőségű ivóvíz követelményeinek a teljesítésével, amihez a közösség pénzügyi támogatást is nyújt.

A Környezet és Energia Operatív Program ivóvízminőség-javításra irányuló 2008-as pályázati kiírására a közösen benyújtott pályázatot az első fordulóban kedvező elbírálást kapott.

Az elnyert európai uniós társfinanszírozású támogatásnak köszönhetően 2009 tavaszán megkezdődtek az összességében 4,2 milliárd forint nettó beruházási költségű fejlesztés másfél évig tartó előkészületei. Honlapunk ezekről a munkálatokról, a projekt részletes tartalmáról, a beruházásb előkészítéséhez kapcsolódó fontosabb eseményekről ad folyamatos tájékoztatást. Remélem, talál az érdeklődésének megfelelő információt az oldalainkon. Amennyiben bármilyen kérdése merül fel, vagy véleménye van, arra biztatom, hogy elérhetőségeinken keresztül keresse velünk a kapcsolatot. Közös ügyünk, hogy a projektet a helyben élők érdekeinek megfelelően készítsük elő és valósítsuk meg a pályázat második fordulójában.


Kiss Attila
projektvezető